Informatie Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse handelen. Door de jaren heen heeft Keskin Consult expertise opgebouwd op verschillende onderdelen van de informatie technologie en organisaties daarmee verder geholpen bij de realisatie van haar doelen. Technologie is daarbij het middel en niet het doel. De behoefte van de eindklant is het uitgangspunt en een goede samenwerking in de gehele keten van leveranciers tot klant, vormt de basis voor het succes. 

Gedegen informatie analyse waarbij de juiste belanghebbenden, gelegenheid wordt geboden input te leveren. Solide architectuur; niet opgelegd vanuit een ivoren toren, maar juist in afstemming met de technische experts, verantwoordelijk voor de implementatie van de oplossing.

Complexe trajecten, waarbij multidisciplinaire teams onder tijdsdruk binnen budget en scope moeten opleveren, stranden vaak. Keskin Consult heeft een bewezen track record voor het vlot trekken van dit soort trajecten bij de volgende organisaties:

Automotive – Alfa Romeo, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen

Bank & Verzekeringswezen – ABN Amro, ASR, Fortis/BNP Paribas, Rabobank, SNS/Volksbank

Publieke Sector – Politie Nederland, Hogeschool & Universiteit van Amsterdam

Tijdsdruk mag echter niet leiden tot roekeloze implementaties. Gedegen testbeleid voorkomt veel schade achteraf en communicatie naar alle stakeholder blijft de kern voor draagvlak binnen organisaties. 

Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.